Anatomi, Fysiologi og Patologi - lægeeksamineret

For at leve op til SKATs krav til momsfritagelse og Sundhedsstyrelsens krav til RAB-registrering (Registreret alternativ behandler), skal man have taget de såkaldte “medicinske fag”, anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære). Kravet lyder, at man skal have minimum 200 timers anatomi og fysiologi og 100 timers patologi. Det er ydermere et krav, at eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

For mange kommer de medicinske fag til at blive en ekstra ting der skal vinges af, for at fuldende sin uddannelse og leve op til ovenstående krav. På AkupunkturAkademiet har vi et mål om, at gøre de medicinske fag mere målrettede dit behov som kommende behandler og give fagene plads til at være de spændende og yderst vigtige og brugbare fag, som de faktisk er, så de ikke blot er noget, der skal overståes. 

fysiologi, cellelære

Fordelene ved at tage de medicinske fag hos AkupunkturAkademiet

De medicinske fag kan tages flere steder og vi anbefaler, du tager dem der, hvor stilen passer dig bedst. Her er nogle af fordelene hos os:

 • Vi underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære sammenhængende – det vil sige, når du har om hjernen har du om de tilhørende neurologiske lidelser lige i forlængelse af.
 • Vi tager udgangspunkt i, at du er ved at uddanne dig indenfor behandlerverdenen og undervisningen opbygges herefter.
 • Fagene er delt op i semestre af et halvt års varighed.
 • Der er tre semestre med forskellige temaer, som alle afsluttes med en lægeeksamineret skriftlig eksamen.
 • Eksamensafgiften er inkluderet i prisen. 
 • Der er fysisk fremmøde og bøgerne kan lånes af skolen, så det ikke behøver at være en ekstra udgift.

Målgruppe

De 300 timer i anatomi, fysiologi og patologi henvender sig til dig, der er igang med eller skal til at tage en uddannelse indenfor behandlerverdenen. Det kunne være akupunktur, kropsterapi, zoneterapi, massage, kraniosakralterapi eller en anden behandlingsform, hvor du har mulighed for at opnå RAB-godkendelse og momsfritagelse. Er du landet her af ren og skær nysgerrig på, hvordan kroppen fungerer, er du selvfølgelig også meget velkommen.

Semestrenes opbygning

På første semester lærer du om den basale cellelære og nervesystemets funktion. Herefter kommer vi ind på bevægeapparatets opbygning. Løbende vil du blive præsenteret for de lidelser, som relaterer sig til den anatomiske struktur eller den fysiologiske proces, der bliver undervist i. Semestret består af følgende 15 undervisningsgange:

 • Velkomst og opstart på cellelæren
 • Cellelære fortsat
 • Nervesystem 1
 • Nervesystem 2
 • Psykiatri og søvn
 • Nervesystem 3
 • Hud
 • Bevægeapparatet, knogler, led
 • Bevægeapparatet, muskler, sener og bindevæv
 • Bevægeapparatet, torso
 • Bevægeapparatet, overekstremiteterne
 • Bevægeapparatet, underekstremiteterne
 • Bevægeapparatet, hoved og hals
 • Repetition og spørgetime
 • Eksamen

På 2. semester bliver du præsenteret for hormonsystemet, kønsorganer og fosterudvikling og dertilhørende sygdomme. Herefter vil du lære mere om, hvad der egentlig sker med den føde og væske, vi indtager og hvad der kan ske, når disse systemer ikke fungerer som de skal. Semestret består af 15 undervisningsdage:

 • Hormonsystemet 1
 • Kønsorganer
 • Fosterudvikling
 • Kønsorganernes sygdomme
 • Hormonsystemet 2
 • Fordøjelse 1
 • Fordøjelse 2
 • Stofskifte, vitaminer og mineraler
 • Hormonelle sygdomme
 • Fordøjelsessygdomme 1
 • Fordøjelsessygdomme 2
 • Nyrer- og urinveje
 • Urinvejslidelser
 • Repetition og spørgetime
 • Eksamen

På 3. og sidste semester kommer vi nærmere ind på hjerte/kredsløb og respirationsorganerne samt blod, lymfe og kroppens forsvar, immunsystemet. Afslutningsvis lærer du om sanseorganernes funktioner. Semestret består af 13 undervisningsgange:

 • Hjerte
 • Kredsløb
 • Blod og lymfe
 • Hjertesygdomme
 • Kredsløb og blodsygdomme
 • Lunger
 • Allergi og lugtesans/næse
 • Immunforsvaret
 • Almen sygdomslære (det, der relaterer sig til immunforsvaret)
 • Infektionssygdomme
 • Sanseorganer
 • Repetition og spørgetime
 • Eksamen

Sådan foregår undervisningen

Holdstart sommeren 2021
i august 2021 er der holdstart både om mandagen og om søndagen. Du kan vælge den undervisningsdag der passer dig bedst og evt. supplere på det andet holdt, hvis du går glip af dele af undervisningen. 

Holdstart sommeren 2022
i august 2022 starter vi hverdagshold om tirsdagen samt weekendhold (lørdag og søndag). Du kan vælge den undervisningsdag der passer dig bedst og evt. supplere på det andet holdt, hvis du går glip af dele af undervisningen. 

Tidspunkt
Undervisningen foregår altid fra kl. 09:00 – 16:00

Pris
Det koster 10.000,- for de medicinske fag. Prisen inkluderer de tre lægeeksaminerede eksaminer. Reeksamen koster 1.000,-.

Studiebøger
Hånden på Hjertet: “Anatomi og Fysiologi” samt “Sygdomslære. Studiebøgerne skal du selv købe eller låne hos os mod et depositum på 500,-.

Tilmelding til kommende undervisning i de medicinske fag