Om Zhang Hui

Hui har en Ph.d. i vestlig og kinesisk medicin fra Kina. Han har arbejdet som behandler både i privatregi og på Chengdu Universitetshospital i Kina. Siden han flyttede til Danmark, har Hui behandlet i AkupunkturAkademiets klinik sideløbende med sin funktion som hovedunderviser på Akupunkturuddannelsen. Hui har stor klinisk erfaring og er en stor kapacitet indenfor det Akupunkturfaglige felt i Danmark.

Bamai Qi Gong Hui Zhang