Master Tungs Akupunktur

Nogle Akupunktører sværger udelukkende til Master Tungs punkter i deres behandlinger. Dette kan tilskrives behandlingsformens store kliniske effekt. Master Tungs Akupunktur bygger på en gammel hemmelig familietradition. I datidens Kina var det almindeligt at familier havde deres eget behandlingssystem som kun blev videregivet til næste generation. Master Tung brød denne tradition, fik private studerende og udgav bøger, som gjorde det muligt for verdens Akupunktører at lære systemet til gavn for tusindvis af patienter.

Master Tungs “magiske” punkter er nogle steder overlappende med de ordinære meridianpunkter, men med mange af punkterne er der tale om helt nye lokaliseringer. På mastertungsacupuncture.org kan du se en liste over Tung punkternes placering og indikationer. 

Master Tungs Akupunktur

Fordelene ved Master Tung systemet:

Mange finder Master Tung systemet lettere end den traditionelle kinesiske medicin, idet Tung kun nedfældede indikationer for punkterne og ikke det diagnostiske grundlag for virkningen. Får man dybdegående undervisning i Tungs punkter kan og bør denne dog forklares, og her kan Master Tung systemet vise sig at give den praktiserende en endnu store forståelse for de ordinære meridin-punkter.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod Akupunktører og Akupunkturstuderende

AkupunkturAkademiets kurser i Master Tungs Akupunktur

På AkupunkturAkademiet har vi ofte kurser i Master Tungs Akupunktur med fokus på forskellige lidelser og organsystemet. Vi afholder også grundlæggende kurser, hvor du vil blive introduceret til fundamentet for Master Tungs behandlingsystem, så du har et godt ståsted, inden du går videre med de mere specifikke kurser.

Find beskrivelserne for hvert enkelt kursus på listen nedenfor. Ofte holder vi kurserne med Dr. Zhang Hui, som har et dybtegående kendskab og stor praktisk erfaring med Master Tungs teknikker.

På kurserne i Master Tung Akupunktur kan du bl.a. lære mere om:

  • Det teoretiske grundlag for Master Tung systemet
  • Udvalgte effektive punkter og punktkombinationer til dagens tema
  • Nåleteknikker
  • Master Tung punkter og teknikker til specifikke lidelser og problematikker, f.eks.: Infertilitet, Astma og Allergi, Smertebehandling etc.

Kommende kurser