I rigtigt mange år har jeg hjulpet AkupunkturAkademiets studerende med at få succes med de klinikker, de starter, køber eller overtager. Både ved indlæg på kurser hos AkupunkturAkademiet og ved 1:1 sparring, vejledning eller rådgivning. Vi forsøger at gøre etablering og forretningsudvikling af klinikken så enkelt som muligt, så flest mulige kræfter kan bruges på behandlingerne. Vi arbejder på at minimere arbejdet med planlægning og undersøgelser og at maksimere handlinger og konkrete tiltag. Vi minimerer risikoen ved etablering og drift af egen klinik og optimerer den studerendes mod, lyst, vilje og energi til at skabe egen forretning.

Om Oluf Lund

Oluf Lund har en baggrund som bankmand, men har siden 2003 arbejdet fuld tid med vejledning af iværksættere – senest som business coach for Aarhus Universitet. I 2010 færdiggjorde Oluf en masteruddannelse i iværksætteri, og i 2018 startede han virksomheden StartUp Advise IVS, hvor han underviser i iværksætteri, holder foredrag, løser rådgivningsopgaver og er med til at udvikle nye idéer og projekter. Oluf er særligt interesseret i ordblinde iværksættere – og hvad vi kan lære af dem. Han holder bl.a. foredrag på ordblindeefterskoler, deltager i forskningsarbejde om ordblinde, laver højskoleforløb for ordblinde iværksættere og er ved at skabe en ny portal for ordblinde iværksættere og ejerledere. På AkupunkturAkademiet hjælper Oluf hver enkelt studerende i start-up processen med tips og ideer til at få succes med etablering af egen klinik (eller en eventuel anden vej, man måtte vælge som akupunktør).