Om Thea Dalgas

Thea Dalgas er uddannet førstehjælpsinstruktør i hæren i 2010. Herudover er hun instruktøruddannet i taktisk sanitet for enkeltmand og har fungeret som underviser og kursusleder for sygehjælperuddannelsen. Hun har sanitetsfaglig erfaring fra sit virke i hæren som sergent og ambulancefører og har været udsendt til Kosovo. I 2016 blev Thea færdiguddannet fysioterapeut. På AkupunkturAkademiet underviser hun i førstehjælp.