Er din uddannelse RAB-godkendt?

Du er måske mødt på betegnelsen RAB i forbindelse med din søgen efter en uddannelse i den komplementære behandlerverden. Nogle uddannelsessteder reklamerer endda med, at deres uddannelser er ”RAB-godkendte” – og det er da godt, ikke? Altså at din nuværende eller kommende uddannelse er godkendt – af RAB?

Men svaret er kort og godt:

Nej, din uddannelse er ikke RAB-godkendt.

Der er nemlig ingen uddannelser, uddannelsessteder eller kursusudbydere, der er RAB-godkendte. Det ligger faktisk i betegnelsen selv: RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Det er behandleren, der kan registreres, og kun behandleren. Der findes ingen ”Registreret Alternativ Uddannelse”. RAB er en beskyttet titel og en person, der kalder sig RAB uden at være registreret, kan ifølge lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, straffes med bøde.

DU kan blive Registreret Alternativ Behandler

Det er brancheforeninger, der kan RAB-registrere dig, såfremt du lever op til ”RAB-kravene” og foreningernes individuelle krav. Foreningerne, som godkendes af Indenrigs- og sundhedsministeren, skal også selv opfylde en række krav for at blive godkendt til at RAB-registrere sine medlemmer: Blandt andet skal foreningen være veletableret, have et vist antal medlemmer, være opbygget med vedtægter, klageorgan, regler for god klinisk praksis, have uddannelses- og eksamenskrav samt sikre at foreningens medlemmers uddannelse er ”tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang”.

De foreninger, der registrerer alternative behandlere indenfor forskellige komplementære fag som akupunktur, zoneterapi, heilpraktik og lignende, laver altså selv de regler, der forudsætter at du kan blive medlem og bruge titlen Registreret Alternativ Behandler. Tager du en uddannelse ét sted kan du derfor sagtens blive medlem og RAB-registreret i én forening, men afvist i en anden. Dette kan bl.a. skyldes at nogle foreninger stiller højere uddannelseskrav end andre, udelukkende samarbejder med bestemte uddannelsessteder, kun optager medlemmer der samtidig har en sundhedsfaglig uddannelse eller lignende.

Er du i tvivl om hvorvidt den uddannelse, du gerne vil tage, berettiger til registrering, kan du henvende dig til de foreninger, der har mulighed for at registrere dig (alt efter hvilket fag, du uddanner dig indenfor) for at høre, om du vil kunne optages efter endt uddannelse. En forenings vedtægter skal nemlig indeholde:

”… 1) objektive og saglige bestemmelser om optagelse af nye medlemmer, herunder om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund inden for alternativ behandling, således at enhver alternativ behandler, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem, med mindre behandleren opfylder betingelserne for fratagelse af medlemskab, jf. § 8, stk. 2, nr. 4….”

I skrivende stund er følgende 24 foreninger godkendt til at RAB-registrere, indenfor forskellige faggrupper:

Hvad skal jeg så gå efter, når jeg skal vælge uddannelse?

I Danmark er der ingen regulering af de såkaldt alternative uddannelser. Det kan derfor være svært – for ikke at sige umuligt – at få overblik over, hvilke uddannelsessteder, der udbyder uddannelser som sikrer dig, at du ender ud med at blive en kompetent behandler. Det er selvfølgelig altid en god idé at få anbefalinger. Det kan være, du kender nogen, der har erfaringer med et bestemt uddannelsessted. Du kan også kigge på anbefalinger for eksempel på Facebook eller Trustpilot. Du kan opsøge behandlere og besøge skoler, for at få en fornemmelse af, hvordan de arbejder. Der findes også enkelte skoler, der er blevet niveauvurderede af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Vi er stolte af at være udbydere af Danmarks eneste Akupunkturuddannelse på niveau 6, bachelorniveau.

Men hvad så med mit efteruddannelseskursus – giver det RAB-point?

Igen er det simple svar nej – og så alligevel…

Der findes ikke, hverken i loven eller bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere nogen angivelse af såkaldte ”RAB-point”. I bekendtgørelsens §5. stk. 4 står der at medlemmer ”løbende skal vedligeholde og opdatere deres faglige viden”. Hvad det betyder helt præcist, afgør den enkelte forening på demokratisk vis.

Det er altså en udbredt misforståelse at der findes RAB-godkendte kurser, eller at visse kurser giver så og så mange ”RAB-point”. Ligesom det er tilfældet med uddannelse, er det den forening, du er medlem af, der alene bestemmer, om de vil “godkende” det kursus, du har taget som efteruddannelse. Nogle foreninger har hertil dannet et særligt point-system. Men da dette system er forskelligt fra forening til forening (og andre foreninger slet ikke benytter systemet), er det ikke muligt for kursusudbyderen at ”love” dig, at kurset giver et bestemt antal ”RAB-point” til godkendelse i netop din forening. Derfor er det en god idé at henvende sig til sin forening inden man melder sig til et kursus, for at være sikker på, at foreningen godkender kurset som efteruddannelse.

Hvorfor så overhovedet RAB?

Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere er blevet til for at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling. Loven sikrer at de, der må bruge titlen RAB, har et vist uddannelsesmæssigt niveau, herunder krav om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed. E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde, det vil sige i den behandlingsform, man uddanner sig i. Når du bliver RAB-registreret, er det altså en måde at vise omverdenen at du har et vist uddannelsesniveau. Der er dog meget langt fra uddannelsesniveauet for RAB til en niveau 6-vurderet uddannelse som rummer langt over dobbelt så mange undervisningstimer, og hvor der er skrappere krav til undervisere, eksaminer og det faglige indhold.

Hvilken forening skal jeg så vælge?

Det er helt op til dig. Der kan være meget forskellige interesser på spil i valget af forening. Faktorer som pris, forsikringsniveau, ønske om at kunne registreres i flere forskellige brancher, tilbud om efteruddannelse, opdatering af førstehjælp og lignende, juridisk hjælp, politisk arbejde og meget, meget mere. I lyset af ovenstående kan du overveje om der er sammenhæng mellem foreningens krav, loven og dine behov som behandler.

På AkupunkturAkademiet opfordrer vi vores studerende til at blive medlem af flere forskellige brancheforeninger for, i løbet af uddannelsen, at finde deres rette hylde. Mange brancheforeninger tilbyder nemlig gratis elev-medlemskab. Er du under uddannelse vil vi derfor råde dig til at gøre det samme – på den måde kan du få en fornemmelse af, hvilken forening der bedst varetager dine interesser som behandler.

Henvisninger:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *