Ny niveauvurdering: Danmarks eneste Akupunkturuddannelse på bachelorniveau

Danmarks Akkrediteringsinstitution har indplaceret AkupunkturAkademiets uddannelse med Overbygning på Niveau 6 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring: Dette niveau er svarende til en professionsbachelor eller en universitetsbachelor – og det er et vigtigt skridt for akupunkturfaget i Danmark!

Hvorfor er det vigtigt med en "niveauvurdering"?

I 2019 blev det muligt for private uddannelser at blive niveauvurderet og indplaceret på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Niveauvurderingen foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som er en selvstændig, uafhængig organisation under uddannelses- og forskningsministeriet. Muligheden for at blive uvildigt vurderet er et kæmpe skridt for private uddannelsesudbydere i Danmark, idet det gør det muligt at “oversætte” et opnået niveau til det offentlige uddannelsesregi. 

I praksis betyder niveauvurderingen, at de uddannede vil have lettere ved at søge merit og dokumentere deres kompetencer overfor f.eks. arbejdsgivere eller i forbindelse med videreuddannelse, også i et andet europæisk land. Uddannelsesansvarlig på AkupunkturAkademiet Camilla Gliemann udtaler:

"God uddannelse har altid været en hjertesag for mig. Allerede inden jeg selv blev færdiguddannet, engagerede jeg mig i at øge mængden af klinisk praksis på uddannelsen. Det er så vigtigt at blive klædt ordentlig på til at møde vores patienter, og det er så vigtigt at det nu er muligt at tydeliggøre forskellen på en veluddannet Akupunktør og en person, der stikker med nåle. ALLE vores nuværende og tidligere studerende har grund til at være stolte - I har været med til at bære AkupunkturAkademiet hen, hvor skolen er i dag: en Niveauvurderet Akupunkturuddannelse svarende til en professionsbacholer."

Niveauvurdering akupunkturuddannelse

Akupunkturfaget er et broget marked

Man kan godt blive lidt tør i munden, inden man når at få sagt “Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring” og mange har måske ikke tænkt over, at deres professions- eller universitetsuddannelse er blevet vurderet og indplaceret på kvalifikationsrammen. Men det er vigtigt – især indenfor akupunkturfaget, som i Danmark er så dårligt reguleret at enhver – uanset uddannelsesbaggrund – kan starte klinik, kalde sig akupunktør og stikke med nåle. En større anerkendelse og opmærksomhed på uddannelsesniveau hos akupunktørerne ville ikke blot gavne faget, men også medføre langt større sikkerhed og mere effektive behandlinger for vores patienter.

Mange danskere bliver overrasket over at uddannelsen til akupunktør er statsligt anerkendt i f.eks. Norge, hvor det er en professionsbachelor på linje med uddannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut og kiropraktor. Også i England kan man opnå en statsanerkendt bachelor og masteruddannelse i akupunktur.

Hvad bliver man vurderet på?

Akkrediteringsinstitutionen vurderer om uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til det ansøgte niveau. Til det udpeger institutionen en uvildig faglig ekspert, der kan vurdere uddannelsens akupunkturfaglige indhold. Herudover vurderes bl.a. skolens evalueringsformer og prøvekriterier. Undervisernes uddannelsesbaggrund og kompetencer er en vigtig del af vurderingen: Når de opstillede læringsmål svarer til bachelorniveau, er det vigtigt at de studerende kan føle sig sikre på, at underviserne har de rette kvalifikationer til at løfte dette niveau. I den begrundede vurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution står der: “AI og den faglige ekspert har i vurderingen af underviserne lagt vægt på, at der er god sammenhæng mellem undervisernes uddannelsesbaggrunde, erhvervserfaring og de fagområder, underviserne hver især underviser i på uddannelsen.”

"Top quality education makes top quality therapists. It takes time! As a bachelor and doctorate degree i.e. Ph.D. holder from a top TCM University in China, I really know the difference between TCM educations of various levels and duration. Long, high level education and a lot of practice is the only way to create a skilled practitioner. I chose to work at AkupunkturAkademiet because there, I can teach the sophisticated TCM in a comprehensive way – the way I believe will turn acupuncture into the recognized treatment method it should be."

Henvisninger:

10 reaktioner

  1. Endnu en gang tillykke med den flotte vurdering. Jeg er så stolt af at gå på en skole hvor der bliver arbejdet så hårdt, for at vi skal blive dygtige akupunktører, det bliver så dejligt når vi skal mødes på skolen igen.

    1. Tusinde tak for den søde kommentar Hanne. Jeg er stolt af og ydmyg overfor at få lov til at undervise så mange mennesker med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, som bidrager til fagets og vores allesammens udvikling. Og ja – det bliver SÅ dejligt at ses igen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

10 reaktioner

  1. Endnu en gang tillykke med den flotte vurdering. Jeg er så stolt af at gå på en skole hvor der bliver arbejdet så hårdt, for at vi skal blive dygtige akupunktører, det bliver så dejligt når vi skal mødes på skolen igen.

    1. Tusinde tak for den søde kommentar Hanne. Jeg er stolt af og ydmyg overfor at få lov til at undervise så mange mennesker med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, som bidrager til fagets og vores allesammens udvikling. Og ja – det bliver SÅ dejligt at ses igen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *